sp11

Świąteczne spotkanie z promocją w tle

Kolejne spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli pschodydaktyki twórczości odbyło się w wiosenno-wielkanocnej atmosferze.

Rozmowy "na szczycie" toczyły się wokół tematu promocji projektu "Szkoła Wspierająca Uzdolnienia".