sp11

Marką Płocka powinna być kreatywność

 

- Każde dziecko jest inne, ale na zajęciach z twórczości każde jest tak samo jest ważne, każde ma  świetne pomysły, nie ma między nimi konkurencji, po prostu widać radość tworzenia – stwierdzili  zgodnie nauczyciele uczestniczący w uroczystej konferencji podsumowującej kolejną edycję projektu  Szkoła Wspierająca Uzdolnienia.

 

Konferencja zwieńczyła IV edycję projektu dla szkół podstawowych i I edycję dla gimnazjów. Wzięli w niej udział nauczyciele, którzy przez dwa lata realizowali program projektu SWU, tj. uczestniczyli w szkoleniach z psychodydaktyki twórczości, pisali programy i prowadzili zajęcia dla swoich uczniów. Jeszcze przed wakacjami weryfikację nabytych umiejętności przeprowadziła niezwykle przyjazna i otwarta na zaskakujące pomysły komisja akredytacyjna. Wszyscy zaliczyli sprawdzian na szóstkę z plusem! Teraz przyszedł czas na podsumowanie i uroczyste wręczenie certyfikatów.

Obecny na konferencji Roman Siemiątkowski, wiceprezydent Miasta Płocka doskonale wkomponował się w konwencję i przygotował zaskakującą niespodziankę – najpierw zasłużenie pochwalił dotychczasowe działania, a potem…zadeklarował dalsze finansowanie projektu. – Zależało mi na tym, żeby być tu dziś z państwem, aby podkreślić, że dla Wydziału Edukacji i Kultury UMP jest to bardzo ważny projekt. Cieszymy się, że możemy go wspierać od 2005 r. Obecność moja i dyrektora Wydziału, Marka Bębenisty, jest potwierdzeniem, że ta współpraca będzie kontynuowana. I dodał – Może to zabrzmi banalnie, ale zgodnie z powiedzeniem: diament nieoszlifowany nigdy nie stanie się brylantem, musimy te diamenty szlifować dla dobra wszystkich mieszkańców Płocka i regionu płockiego.

Następnie swój wykład wygłosił prof. dr hab. Krzysztof Szmidt, sława polskiej dydaktyki twórczości. Stwierdził m.in., że wiedza, która rodzi się z pytań, jest początkiem twórczości. - W Polskim Stowarzyszeniu Kreatywności bardzo lubimy takie powiedzenie „Zdziwienie jest pierwszym stopniem do twórczości”. Im częściej zachęcamy dzieci do zadawania pytań, tym lepiej(…) Pomagać w tworzeniu to budzić, ożywiać, wspierać, dopomagać, tworzyć warunki pomyślnego rozwoju kreatywności podopiecznych - może to być piękna misja pedagogiczna.

Na zakończenie zaapelował: - Projektu SWU nie można potraktować akcyjnie. Chodzi o to, aby Płock uznał, że obrazem jego marki jest kreatywność. Projekt jest realizowany na skalę niespotykaną i warto to kultywować.

Tuż po nim wystąpiła Elżbieta Lemańska, koordynator projektu SWU, która podsumowała ostatnie lata realizacji projektu.– Jak podkreślają uczniowie, lekcje twórczości dają im radość, magię, wiarę w siebie, nowe przyjaźnie. Z kolei nauczyciele zaznaczają wzrost wiary w to, że potrafią i umieją – podkreśliła prowadząca.
Na zakończenie nauczyciele mogli podzielić się swoimi spostrzeżeniami, podyskutować o tym, co ich najbardziej cieszy. – Pierwszego dnia roku szkolnego, po uroczystym rozpoczęciu, pierwsze pytanie od dzieci, jakie mi zadali, brzmiało: kiedy będą zajęcia z twórczości?– opowiadała Małgorzata Skierkowska z SP 12. - Czekają na nie bardzo, uczestniczą regularnie, choć są to zajęcia nieobowiązkowe. Nie lubią tylko zajęć twórczości przy ławkach, wolą pracować w większej swobodzie. Zauważyłam, że bardzo się zmienili, stali się bardziej pomysłowi, aż czasem trzeba ich hamować – dodała ze śmiechem.

Z kolei Marzena Nejman z SP nr 23 dodała - Zajęcia twórczości to świetna psychoterapia dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, odrzuconych prze grupę, niedowartościowanych, mających problemy rodzinne. Tutaj się spełniają, wyciszają. Poza tym, my, nauczycielki bardzo dużo się od nich uczymy, więcej wiemy jak postępować z dziećmi, uczymy się jak pracować, by zwiększyć ich pewność siebie i poczucie własnej wartości.
Wg sprawozdań w zajęciach twórczości obu ww. edycji brało udział 237 uczniów gimnazjów i 411 szkół podstawowych.

Oprócz ww. wśród zaproszonych na uroczystość gości byli również Marek Bębenista, dyrektor Wydziału Edukacji i Kultury, Elżbieta Mańkowska, wizytator Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie, Dorota Kulesza, sekretarz Zarządu PSK, Dyrektor Gimnazjum Niepublicznego im. Ks. Jana Twardowskiego w Zabierzowie Bocheńskim, Monika Just, wykładowca Zakładu Pedagogiki Twórczości Katedry Badań Edukacyjnych na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.

Projekt jest realizowany od 2005 r. przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku, Polskie Stowarzyszenie Kreatywności oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych „Delta”, finansowany ze środków Miasta Płocka.