sp11

Ciekawość to pierwszy stopień do twórczości

- Twórczy nauczyciel powinien wspierać swoich uczniów i zachęcać ich do wytrwałości pomagając w pokonywaniu barier: nieśmiałości, lęku przed nieznanym, „trwogi przed arcydziełem”, przesadnego perfekcjonizmu i niewiary we własne siły – podkreślał prof. Krzysztof Szmidt z Uniwersytetu Łódzkiego podczas konferencji podsumowującej projekty „Szkoła i Przedszkole Wspierająca Uzdolnienia”.

 

Otwarci, pracowici, niezależni, pomysłowi – tak w kilku słowach, przytaczając cechy twórczego nauczyciela wg prof. Szmidta, można określić nauczycieli, którzy brali udział w III edycji projektu „Szkoła Wspierająca Uzdolnienia” i II edycji „Przedszkole Wspierające Uzdolnienia”. Podczas uroczystej konferencji w ratuszu odebrali certyfikaty – potwierdzenie ich niezwykłego zaangażowania w realizację zajęć twórczości.

 

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że obecnie projekt SWU realizuje 80 proc. płockich szkół i 80 proc. płockich przedszkoli. Do kolejnej edycji zgłosiło się już 11 placówek, w tym po raz pierwszy do projektu przystąpi 5 gimnazjów. Nie uszło to uwadze prof. Szmidta, wielkiego entuzjasty nauki twórczości, który z wielkim uznaniem stwierdził, że Płock jest kolebką twórczości, warto to docenić i promować.

W swoim wykładzie profesor zwrócił uwagę, że współczesna szkoła kształci świetnych analityków literatury, którzy potrafią doskonale interpretować sonety, ale tych sonetów nie piszą, ponieważ szkoła tego nie wymaga. Dodał jednocześnie, że wybitne osiągnięcia twórcze przychodzą dopiero po 10 tys. godzin pracy. – A to z kolei oznacza, że nauczyciele powinni zachęcać dzieci do wytrwałości i uporu – dodał. – Z mojego doświadczenia wynika, że polscy studenci potrafią wymyślać lepiej i ciekawiej niż ich koledzy z innych krajów, jednak ich pomysły pozostają najczęściej w sferze idei. Przyczyną jest właśnie brak uporu, konsekwencji, jak również wyniesiony ze szkoły lęk przed arcydziełem. Dlatego tak ważna jest rola nauczyciela, który powinien wyjaśnić, jak powstają dzieła, jak wygląda proces tworzenia oraz że spektakularne efekty nie są wynikiem olśnienia lecz ciężkiej, żmudnej pracy.

Zaapelował także do nauczycieli, aby nie ignorowali dziecięcych pytań. – Statystycznie nauczyciel zadaje 300 pytań w ciągu dnia, a uczeń dwa lub trzy: „czy może pani powtórzyć?” i „czy mogę wyjść?” – żartował. Po czym dodał poważnie – Twórczy nauczyciel powinien stymulować ciekawość poznawczą, ponieważ ciekawość to pierwszy stopień do twórczości.

Podczas konferencji certyfikaty odebrali nauczyciele i dyrektorzy 13 przedszkoli oraz 6 szkół podstawowych. W zajęciach twórczości uczestniczy już blisko 1500 dzieci

Projekt realizują Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych DELTA w Płocku, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Kuratorium Oświaty w Warszawie, Urzędu Miasta Płocka, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Polskiego Stowarzyszenie Kreatywności. Koordynatorem jest Pani Elżbieta Lemańska, nauczyciel konsultant MSCDN Wydział w Płocku.

 

{gallery}/art_zdj/2012_10_31_swu{/gallery}