sp11

Czas na trening twórczego myślenia

Już za chwileczkę, już za momencik zajęcia z twórczości zaczną się kręcić...I znów będzie kolorowo, kreatywnie i zabawnie. Wszystko w ramach kolejnej edycji niezwykle popularnego wśród płockich szkół projektu "Szkoła wspierająca uzdolnienia". Zgodnie z harmonogramem najpierw nauczyciele poznają założenia psychopedagogiki twórczości i zasady konstruowania programów, a następnie wykorzystają swoją wiedzę na zajęciach praktycznych z uczniami...

 

Do projektu przystąpiło 51 nauczycieli z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Podczas pierwszego spotkania z nowymi uczestnikami wykład inauguracyjny "Edukacja dla twórczości jako konieczność cywilizacyjna" wygłosił prof. dr hab. Krzysztof J. Szmidt, opiekun merytoryczny projektu. Drugiego dnia trening twórczego myślenia poprowadzili dr Elżbieta Płóciennik, prof. dr hab. Krzysztof J. Szmidt oraz Iwona Zaremba, lider projektu.


Kolejne spotkania odbędą się w okresie styczeń-marzec 2017 r.