sp11

Rozwijanie mądrości dziecka

W ramach współpracy MSCDN z przedstawicielami Wydziału Nauk o Wychowaniu w Uniwersytecie Łódzkim w okresie od kwietnia do czerwca tego roku w Miejskich Przedszkolach nr 1, 3,4,i 15, uczestniczących w projekcie "Przedszkole Wspierające Uzdolnienia" odbędą się badania naukowe diagnozujące mądrość dzieci w wieku przedszkolnym oraz pozwalające wyłonić czynniki, które są istotne w rozwijaniu tej mądrości. Dr Elżbieta Płóciennik, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej oraz autorka techniki obrazków dynamicznych i wielu technik graficznych rozwijających twórczość dzieci w wieku przedszkolnym, oprócz realizacji autorskiej koncepcji badań naukowych w ramach Grantu Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ, będzie także zapoznawała nauczycieli z koncepcją i metodyką edukacji dla mądrości, która powiązana jest ściśle z rozwijaniem kreatywności i refleksyjności. Serdecznie zapraszamy pozostałe przedszkola do uczestnictwa w tym projekcie.